Min väg mot min dröm.

Har så mycket att skriva om innan jag får in massa text under respektive kategori. Är nog ingen som hittat in här på geriatrik bloggen. Hade kunnat döda den till något då jag även vill belysa det normala åldrandet och inte bara att fokusera pä det friska. Demenssjukdomar ökar katastrofalt dä våra äldre blir allt äldre och med det kommer fler att drabbas av demenssjukdom. Hur ska samhället rusta för det här. Ett sätt är ju att sjuksköterskor ska få möjlighet att gå utbildningen även om det är en uppdragsutbildning som kostar 14700 plus moms per kurs vilket innebär 18350 x4. Vilket är en stor utgift. Försökte få min arbetsgivare att stå för kostnaden men det gick tyvärr inte i besparingstider. Så har valt att bekosta min utbildning själv som kommer sluta på ca 95000 kr med hotell och tågresor mot Stockholm. Förutsättningarna för oss i klassen pä 21 erfarna sjuksköterskor. En del får allt betalt och har möjligheten att jobba halvtid med hel lön. Jag är enda som får bekosta på utbildningen men tänker inte ge mig även om det är kämpigt att jobba heltid och studera samtidigt. Men vill förverkliga min dröm att få ta emot brosch av HM Drottning Silvia i juni då våran utbildning är över och ansluta till Sveriges övriga Silviasjuksköterskor. Bilden lånad på Google men lagt till texten själv. Bra illustration på hur minnet sviktar. 

Gerotranscendens

Gerotranscendens är en teori som beskriver det naturliga åldrandet. Att åldras har i samhället alltid setts som något negativt och en äldre person ses gärna som svag i sanhället. I slutet på 1950 talet förekom det många olika teorier om åldrandet. En vanligt förekommande teori var tillbakadragandeteorin som i stora drag handlade om att den äldre personen och samhället gled isär. Att åldras innebar att personens behov försvann allt mer och det pratades om att den äldre lösgjorde sig från samhället som en förberedelse inför döden. I teorin innebar detta att den äldre personen självmant valde att isolera sig från samhället och inte hade så stort behov av sociala kontakter. Som tur är har denna teori försvunnit genom åren och istället är det teorier som syftar på aktivitet och att den äldre behåller sin aktiva nivå och fortsätter utvecklas. Denna teorin kallas för aktivitetsteorin och i stora drag innebär grundstenarna i teorin att äldre har samma behov som under den aktiva delen av livet. Lars Tornstam har utvecklat teorin om gerotranscendens och gerotranscendens handlar om det goda åldrandet. Teorin om gerotranscendens innebär att åldrandet ses som något positivt och han delar upp sin teori i tre olika dimensioner som är kosmiska dimensionen, jag-dimensionen och personliga sociala relationer. Kommer att beskriva dessa dimensioner mer noga i ett annat inlägg. I stora drag innenär gerotranscendens att den äldre personen utvecklas genom hela livet men att livet präglas av eftertanke och reflektion. Gerotranscendens innebär att man genom livet lär sig av sina tidigare erfarenheter och detta skapar en vishet som binds ihop av livets olika pusselbitar. 

 

Välkommen.

En sen natt efter nattjobb blir detta enbart ett välkommen hit till denna blogg som ska fokusera på det normala åldrandet, gerotranscenden, geriatrik och demenssjykdomar. Varmt välkommen hit och hoppas ni kommer tillbaka. 
 
Hälsningar Peter