Min väg mot min dröm.

Har så mycket att skriva om innan jag får in massa text under respektive kategori. Är nog ingen som hittat in här på geriatrik bloggen. Hade kunnat döda den till något då jag även vill belysa det normala åldrandet och inte bara att fokusera pä det friska. Demenssjukdomar ökar katastrofalt dä våra äldre blir allt äldre och med det kommer fler att drabbas av demenssjukdom. Hur ska samhället rusta för det här. Ett sätt är ju att sjuksköterskor ska få möjlighet att gå utbildningen även om det är en uppdragsutbildning som kostar 14700 plus moms per kurs vilket innebär 18350 x4. Vilket är en stor utgift. Försökte få min arbetsgivare att stå för kostnaden men det gick tyvärr inte i besparingstider. Så har valt att bekosta min utbildning själv som kommer sluta på ca 95000 kr med hotell och tågresor mot Stockholm. Förutsättningarna för oss i klassen pä 21 erfarna sjuksköterskor. En del får allt betalt och har möjligheten att jobba halvtid med hel lön. Jag är enda som får bekosta på utbildningen men tänker inte ge mig även om det är kämpigt att jobba heltid och studera samtidigt. Men vill förverkliga min dröm att få ta emot brosch av HM Drottning Silvia i juni då våran utbildning är över och ansluta till Sveriges övriga Silviasjuksköterskor. Bilden lånad på Google men lagt till texten själv. Bra illustration på hur minnet sviktar.